Keskustan pysäköintiohjelma

Kaupunginvaltuusto on päättänyt keskustan pysäköintiohjelmasta 14.11.2016 (§ 131).

Päätös: Kaupunginvaltuusto päätti, että se hyväksyy seuraavat kohdat:

  1. keskustan pysäköintistrategian
  2. keskustavision päivitetyn liikennekartan
  3. että Hämeenlinnassa otetaan käyttöön asukas- ja yritystunnuspysäköinti ja tunnuspysäköintiä operoi Hämeenlinnan Pysäköinti Oy
  4. että asukastunnuksen hinta on 150 euroa vuodessa ja 80 euroa puolessa vuodessa ja että yritystunnuksen hinta on 300 euroa vuodessa (hinnat alv 0 %). Tunnusjärjestelmää ja hintoja seurataan yhden vuoden ajan, minkä jälkeen niitä tarvittaessa tarkistetaan saatujen kokemusten perusteella.
  5. että lähetetään yhdyskuntalautakunnalle valmisteltavaksi tunnuspysäköintiin, pysäköintivyöhykkeisiin ja Hämeen linnan alueen pysäköinnin muuttamiseen aikarajoitteiseksi liittyvän toteutussuunnittelun sekä näihin liittyvien liikenteenohjaussuunnitelmien laadinnan siten, että tunnuspysäköinti otetaan käyttöön vaiheittain vuoden 2017 alusta alkaen.
  6. että keskustan asemakaavoissa ja kaavamuutoksissa käytetään nykyistä väljempää pysäköintinormia: 1 ap / 120 k-m2 asumista, 1 ap / 70 k-m2 liike-, toimisto- tai muuta näihin verrattavaa palvelutilaa. Pysäköintinormin väljentäminen edellyttää pysäköintilaitoksen toteuttamista ja vapaaksiostoperiaatteen käyttöä. Vapaaksioston hinnaksi määritetään 15 000 € autopaikkaa kohti ja vapaaksiostoperiaatteella kerättävät varat korvamerkitään pysäköintilaitoksen toteuttamiseen. Pysäköintinormin väljentäminen on mahdollista vain, mikäli keskustaan toteutetaan pysäköintilaitos, jossa on riittävästi paikkoja myös velvoitepysäköintiin. Kaupunginhallitus ja edelleen kaupunginvaltuusto päättää käynnistää keskitetyn pysäköintilaitoksen suunnittelun investointikustannusten selvittämiseksi ja siihen liittyvän asemakaavamuutoksen torin ympäristössä. Ennen varsinaista investointipäätöstä edellytetään, että vähintään puolet rahoituksesta on yksityistä rahoitusta.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti muuttaa pysäköintistrategian nimeksi pysäköintiohjelma.

 
© 2024 Hämeenlinnan Pysäköinti Oy